Bloczek silikatowy

Przeznaczenie

Silikaty to wapienno-piaskowe prefabrykaty budowlane (bloczki, cegły i kształtki). Składniki silikatu są pochodzenia naturalnego i są zupełnie nieszkodliwe.

Stosowane głównie w budowie ścian konstrukcyjnych i działowych. Skład przykładowego silikatu: 90% piasek, 7% wapno oraz 3% woda. Ze względu na swoje właściwości izolacyjne silikaty stosuje się przy budowie ścian dwu lub trzywarstwowych. Ściany dwuwarstwowe wznosi się z bloków drążonych murowanych na zaprawę cementowo-wapienną. Grubość warstwy nośnej takiej ściany wacha się w granicach od 18 - 25 cm zaś druga warstwa (izolacyjna) od 12 - 15 cm. Ściana trzywarstwowa zawiera dwie warstwy (nośną i izolacyjną) o takich samych parametrach jak ściana dwuwarstwowa. Dodatkiem w takiej ścianie jest trzecia warstwa elewacyjna.

 

Właściwości

- nie emitują żadnych szkodliwych związków,
- bardzo duża wytrzymałość na ściskanie,
- wysoka izolacyjność akustyczna,
- bardzo dobra akumulacja cieplna,
- bardzo duża dokładność wymiarów,
- wysoka odporność na korozję biologiczną,
- wysoka odporność na mróz,
- klasa reakcji na ogień A1 (całkowicie niepalne).


Sinkler © 2010-2022 | Realizacja : MCS Group CMS