Cement

Przeznaczenie

- beton zwykły wg PN-88/B-06250
- klasa B 25-B50
- konstrukcje i elementy prefabrykowane
- konstrukcje i elementy sprężone
- beton o wymaganej wysokiej wytrzymałości wczesnej
- betonowanie w warunkach obniżonych temperatur

 

Właściwości

- umiarkowane ciepło uwodnienia
- umiarkowane narastanie wytrzymałości
- dobre późniejsze twardnienie


Sinkler © 2010-2022 | Realizacja : MCS Group CMS