Staż

Osoby zainteresowane bezpłatnym stażem w firmie SINKLER, prosimy o przesłanie CV na adres: biuro@sinkler.pl. W ciągu miesiąca od dnia wysłania aplikacji odpowiemy czy istnieje możliwość jej odbycia.

Kryteria, jakimi kierujemy się przy rozpatrywaniu aplikacji, to:

 

- potrzeby komórki stanowiącej obszar zainteresowań aplikanta,
- średnia ocen ze wszystkich lat studiów / szkoły średniej,
- dodatkowo – znajomość języków obcych


Sinkler © 2010-2021 | Realizacja : MCS Group CMS